Tel nr ( +31)314-33 33 33 mail: account@dejagerleusink.nl

Portfolio.

PRIVACY STATEMENT
Inleiding
Kennepohl De Jager Gaanderen B.V. verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij of je werkgever deze gegevens aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 Voor- en achternaam
 Geslacht
 Geboortedatum
 Geboorteplaats
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 Locatiegegevens
 Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 IP-adres
 Internetbrowser en apparaat type
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Kennepohl De Jager Gaanderen B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
 Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kennepohldejager.nl , dan zullen wij deze informatie verwijderen.
 Burgerservicenummer (BSN)
Waarom we gegevens nodig hebben
Kennepohl De Jager Gaanderen B.V. verwerkt persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
 Het afhandelen van betalingen;
 Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolders;
 Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 Om diensten bij je af te leveren;
 Kennepohl De Jager Gaanderen B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier
wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor
onze belastingaangifte.
Hoe lang we gegevens bewaren
Kennepohl De Jager Gaanderen B.V. zal je persoonsgegevens niet langer bewaren
dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden
verzameld. Onze bewaartermijn is zeven jaar.
Delen met anderen
Kennepohl De Jager Gaanderen B.V. deelt jouw persoonsgegevens met
verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst
en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je
gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om
te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw
gegevens. Kennepohl De Jager Gaanderen B.V. blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen. Daarnaast verstrekt Kennepohl De Jager Gaanderen B.V. jouw
persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke
toestemming.
In kaart brengen websitebezoek
Kennepohl De Jager Gaanderen B.V. gebruikt alleen technische en functionele
cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is
een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen
op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt
je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen
via de instellingen van je browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
info@kennepohldejager.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door
jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te
sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy.
Kennepohl De Jager Gaanderen B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,
op jouw verzoek reageren.
Beveiliging
Kennepohl De Jager Gaanderen B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens
serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging(en) tegen te gaan. Als jij
het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact met ons op via info@kennepohldejager.nl.

Back to Top