Tel nr ( +31)314-33 33 33 mail: account@dejagerleusink.nl

Diensten.

De Jager Leusink / Diensten
(voor [een gedeelte van] de genoemde diensten worden externe gespecialiseerde adviesbureau’s ingeschakeld)

Accountancy

 • Samenstellen van jaarrekeningen en voorzien van samenstellingsverklaring
 • Beoordelen van jaarrekeningen en voorzien van beoordelingsverklaring
 • Samenstellen en beoordelen van tussentijdse rapportages
 • Opstellen van begrotingen en liquiditeitsprognoses

Advisering

 • Ontwerpen en begeleiden van fiscale herstructureringen
 • Opstellen van ondernemingsplannen
 • Begeleiden bij kredietaanvragen
 • Begeleiden bij de oprichting van vennootschappen
 • Adviseren bij de aan- en verkoop van ondernemingen
 • Adviseren met betrekking tot bedrijfsopvolging
 • Begeleiden van bedrijfsbeëindiging/management buy-out
 • Adviseren bij de keuze voor de juiste rechtsvorm
 • Arbeidsrecht

Administraties

 • Verzorgen van boekhoudingen
 • Het inrichten van een betrouwbare administratie
 • Adviseren bij het inrichten van de administratie
 • Het adviseren bij de keuze van de juiste administratie-tool
 • o.a. Intelligente Excel-file, Internetboekhouding of eigen administratie-pakket
 • Verzorgen van salarisadministraties
 • Aangifte loonheffingen
 • Opstellen salarisstroken
 • Verzorgen jaaropgave

Fiscaal

 • Inkomstenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Omzetbelasting
 • Intracommunautaire prestaties (ICP’s)
 • Loonbelasting en Sociale verzekeringswetgeving
 • Erf- en schenkingsbelasting
 • Dividendbelasting
 • Overdrachtsbelasting
 • Het bieden van actieve ondersteuning bij belastingcontroles
 • Voeren van bezwaarschriftprocedures bij de Belastingdienst
 • Voeren van beroepsprocedures bij rechtbank, gerechtshof en Hoge Raad
 • Verzorgen van pensioenbrieven en pensioenberekeningen t.b.v. de DGA
Back to Top